ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να κατεβάσετε σε mp3 format τις εκπομπές των ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΟΜΩΝ στις αναγραφόμενες ημερομηνίες. Προς ενημέρωσή σας, αναρτώνται προς το παρόν οι εκπομπές του 2014. Οι ηχογραφήσεις των εκπομπών παλαιότερων ημερομηνιών ενδέχεται να αναρτηθούν σε επόμενη φάση. Επίσης, παρακαλείστε να σημειώσετε ότι τα αρχεία με τις ηχογραφημένες εκπομπές θα είναι διαθέσιμα για διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της εκπομπής και με το πέρας του διαστήματος αυτού θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου